Odzyskaj swoje należności
dzięki usłudze
monitoringu faktur!

Co robimy?

Monitoring należności pozwala na szybką identyfikację i stałą kontrolę zagrożonych płatności. Wczesna i systematyczna kontrola ogranicza wartość zagrożonych należności.

Zaletą monitoringu należności jest wykrycie zagrożonych płatności oraz motywowanie kontrahentów do ich spłaty. Wszystkie podejmowane czynność mają łagodny charakter. Monitoring to nie windykacja i w ramach tych dwóch procesów wykorzystywane są inne narzędzia.

Istotą usługi jest wczesne rozpoczęcie działań, czyli nadzorowanie należności już od momentu wystawienia faktury. Zapobieganie powstawaniu przeterminowanych należności zakłada realizację zadania w formie krótkich działań przypominających.

Dlaczego warto prowadzić monitoring należności?

Usługa monitoringu należności pozwala wychwycić wczesne sygnały o zbliżających się kłopotach finansowych kontrahenta. Szybkość reakcji zwiększa szanse na odzyskanie wierzytelności. Wszystkie narzędzia stosowane w monitoringu mają na celu w sposób łagodny poinformować kontrahenta o zbliżającym się terminie płatności lub jego upływie.

Jak działamy?

W imieniu naszego klienta

Dzwonimy w imieniu naszego Klienta, dbając o jego renomę i pozytywny wizerunek. Nie straszymy negatywną komunikacją, nie nękamy wielokrotnymi telefonami.

Monitoring należności

Monitoring należności realizujemy bezkonfliktowo, bez narażania naszych klientów na utratę kontrahentów - tworzymy i utrzymujemy z nimi pozytywne relacje.

W przeddzień terminu

W przeddzień terminu zapłaty należności, wysyłamy wiadomość z przypomnieniem. W przypadku braku płatności w ustalonym dniu, wykonujemy telefon.

Telefony przypominające

Telefony przypominające o tej samej płatności wykonujemy do 3 razy, uzgadniając każdorazowo konkretne terminy realizacji i egzekwując to co rozmówca obiecał.

Dbamy by...

nie angażować pracowników naszego klienta w procesy windykacyjne. Działania realizowane przez pracowników firmy potrafią działać na nich bardzo denerwująco.

Wynagrodzenie

Pobieramy wyłącznie wynagrodzenie za pracę wykonaną telefonicznie. Do podjęcia działań nie potrzebujemy dodatkowej motywacji w postaci prowizji.

Właściwa komunikacja

Dzięki właściwie dobranej komunikacji osiągamy wysoką skuteczność działań.

Co zyskują klienci?

Zapobiegamy!

Dzięki pracy na bardzo wczesnych etapach przeterminowania należności zapobiegamy uruchamianiu kosztownych procesów windykacyjnych, w tym windykacji sądowej.

Uczymy Twoich klientów!

Nauczymy Twoich klientów że terminowe płatności są ważne dla Twojej firmy.

Poprawiamy relacje

Znacząco przyczyniamy się do poprawy relacji z klientem. O jakichkolwiek trudnościach w komunikacji z klientem, które świadczyłyby o braku pozytywnej relacji lub jego niezadowoleniu ze współpracy, natychmiast raportujemy.

Terminowe płatności

Uczymy klientów naszych Klientów, że terminowe płatności są ważne dla dobra firmy. Z reguły po 3 miesiącach współpracy, obserwujemy terminowe płatności.

Regularne raporty

Nasz Klient otrzymuje od nas regularne raporty, umożliwiające mu ingerencję w proces windykacyjny na każdym jego etapie.

Odciążanie pracowników

Odcinając pracowników od procesów windykacyjnych, poprawiamy komunikację pracownik – klient, jak i atmosferę pracy w zespole. Poprzez odciążenie pracowników z obowiązków windykacji telefonicznej zwiększamy ich efektywność w pozostałych obowiązkach pracowniczych.

Zapobiegamy!

Dzięki pracy na bardzo wczesnych etapach przeterminowania należności zapobiegamy uruchamianiu kosztownych procesów windykacyjnych, w tym windykacji sądowej.

Uczymy Twoich klientów!

Nauczymy Twoich klientów że terminowe płatności są ważne dla Twojej firmy.

Regularne raporty

Nasz Klient otrzymuje od nas regularne raporty, umożliwiające mu ingerencję w proces windykacyjny na każdym jego etapie.

Terminowe płatności

Uczymy klientów naszych Klientów, że terminowe płatności są ważne dla dobra firmy. Z reguły po 3 miesiącach współpracy, obserwujemy terminowe płatności.

Poprawiamy relacje

Znacząco przyczyniamy się do poprawy relacji z klientem. O jakichkolwiek trudnościach w komunikacji z klientem, które świadczyłyby o braku pozytywnej relacji lub jego niezadowoleniu ze współpracy, natychmiast raportujemy.

Odciążanie pracowników

Odcinając pracowników od procesów windykacyjnych, poprawiamy komunikację pracownik – klient, jak i atmosferę pracy w zespole. Poprzez odciążenie pracowników z obowiązków windykacji telefonicznej zwiększamy ich efektywność w pozostałych obowiązkach pracowniczych.

Bądźmy w kontakcie     Kontakt 

t. 796 155 216
e. n.maruszczak@kulturaplatnosci.pl         

 

 

          

KULTURA PŁATNOŚCI SP. Z O.O.
Ul. Rynek Główny 33
31-010 Kraków
REGON 380823164 | NIP: 676 255 25 34 | KRS: 0000741501

Polityka prywatności | Regulamin

Cennik

Ilość faktur w obsłudze miesięcznie

Cena

15

250 zł

30

500 zł

50

800 zł

80

1 200 zł

110

1 500 zł

135

1 800 zł

170

2 000 zł

220

2 200 zł

240

2 400 zł

270

2 600 zł

300

3 200 zł

Dodatkowo płatne

Cena

sms

2 zł / szt

e-maile

4 zł / szt

list monitujący

15 zł / szt

list monitujący z pieczątką radcy prawnego

30 zł / szt

* Podane kwoty są cenami netto